04 июл 2017

Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240

Любовь Соловьёва (Провоторова)
3:08
Раскадровка
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240
Fleshmob ko dnyu rozhdeniya Omskogo Politeha. http_--vk.com-kz_omska.240