06 июл 2017

Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта

0:50
1 КОММЕНТАРИЙ
jemal sharo
jemal sharo
​shaitani suki isho ne davolnie francskim pasparami bliadi dranie; francia ix adival abuval pidri ne blagadarni; shaitani vas shakalov vsex paubvaiut vsex naxer
Раскадровка
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта
Французские новобранцы ИГИЛ жгут свои паспорта